Ubezpieczenie utraty czarteru

N

Ubezpieczenie kontraktowe

Jesteś ubezpieczony od roszczeń firmy czarterowej w związku ze stratami finansowymi spowodowanymi utratą następnego czarteru, również jeśli zgodziłeś się na to w umowie czarteru.
N

Suma ubezpieczenia 30 000 EUR

Ubezpieczenie zawierane jest na okres kilku tygodni.

Darmowe rozszerzenie!

Jeśli nie możesz zwrócić łodzi z powodu wypadku lub hospitalizacji, pokrywamy straty finansowe właściciela łodzi. To samo dotyczy ciężkich warunków pogodowych – 7 Bft i więcej. W jednym i drugim przypadku bez udziału własnego!

Jakie są korzyści wynikające z ubezpieczenia utraty czarteru?

Istnieje ryzyko, że skipper spowoduje uszkodzenie wyczarterowanego jachtu, w wyniku czego nie będzie on dostępny dla następnego zarezerwowanego czarteru. Szkoda taka może prowadzić do roszczenia właściciela łodzi o zwrot utraconych zysków z tytułu wyrządzonych szkód. Roszczenia tego rodzaju opierają się na prawie cywilnym i/lub postanowieniach umownych.

Ubezpieczenie utraty czarteru obejmuje uzasadnione roszczenia wynikające z utraty czarteru, licząc od czwartego dnia następnego czarteru do wysokości 13 000 EUR.

Dzięki ochronie ubezpieczeniowej możesz czarterować w dowolnym miejscu, tak często jak chcesz, każdą łódź i tak długo, jak chcesz – na całym świecie!
Ważne: ubezpieczenie nie dotyczy utraty zysku przez ubezpieczonego.

Na rynku istnieją konkurencyjne oferty zawierające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera. Uważamy to jednak za ograniczoną ochronę ubezpieczeniową, ponieważ, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, koszty utraconych czarterów są pokrywane tylko wtedy, gdy skipper jest zobowiązany do zapłaty zgodnie z prawem danego kraju.

Ponieważ w wielu przypadkach nie jest to wystarczające dla firm czarterowych, niektóre firmy umieszczają w postanowieniach umowy czarteru klauzulę, zgodnie z którą czarterujący ponosi koszty powstałych szkód (czyli przepisy prawa mogą zostać zastąpione umową prywatną).

Inne ubezpieczenia dla skippera

Posiadamy również inne produkty ubezpieczeniowe dla skipperów, które zapewniają szeroki zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC skippera

Ubezpieczenie NNW skippera

Ubezpieczenie kaucji

Ubezpieczenie od anulacji czarteru

 

Przejdź bezpośrednio do wniosku

Pin It on Pinterest

Share This