Ubezpieczenie OC szkoły żeglarskiej

N

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkół żeglarstwa

Przypadkowa szkoda na osobie lub w mieniu to kwestia chwili nieuwagi. Ubezpieczenie OC chroni Twoją szkołę żeglarską przed roszczeniami osób trzecich, niezależnie, czy są one uzasadnione, czy też nie.

N

Ubezpieczenie mienia

test

N

Ubezpieczenie jachtu

Nasze ubezpieczenie jachtu stanowi dopełnienie ubezpieczenia szkoły żeglarskiej. W ten sposób współpracujesz z jednym partnerem i likwidatorem.

Pin It on Pinterest

Share This