Ubezpieczenie skutera wodnego

N

OC dla skutera wodnego

Oferujemy OC z sumą gwarancyjną do € 10.000.000,-
N

Ubezpieczenie casco

Ubezpieczamy skutery wodne w systemie ryzyk nazwanych.
N

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody w standardzie YACHT-POOL.

YACHT-POOL oferuje indywidualnie dopasowane ubezpieczenie. Zapewniamy również możliwość ubezpieczenia się online za pomocą systemu płatności. Po dokonaniu płatności otrzymasz polisę w ciągu około 30 minut. Warunki i zasady oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć poniżej.

Ubezpieczenie OC skutera*

Ubezpieczamy następujące ryzyka:

 • Osobista odpowiedzialność prawna właściciela i innych osób upoważnionych do obsługi ubezpieczonego skutera wodnego.
  Odpowiedzialność prawna z tytułu szkód materialnych, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.
  Odpowiedzialność prawna ubezpieczonego za bezpośrednie lub pośrednie skutki zmian fizycznego, chemicznego lub biologicznego charakteru wody, w tym wód gruntowych (zanieczyszczenie wód).

Uwaga: Odpowiedzialność osobista jest nieograniczona. Oznacza to, że jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, nie ma znaczenia, czy stać Cię na jej naprawienie.

Ubezpieczenie casco skutera wodnego*

Ubezpieczeniem objęte są następujące ryzyka:

 • Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na wodzie i na lądzie, w tym przy wyciąganiu z wody i wodowaniu.
 • Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w lądowym oraz wodnym transporcie jednostki.
 • Szkody powstałę wskutek kolizji, uderzenia o dno, sztrandowanie, zatonięcia, oginia, eksplozji, kradzieży, wandalizmu, siły wyższej, uderzenia2 pioruna,
 • W przypadku szkody całkowitej, odszkodowanie uwzględnia zmianę wartości pienią∂za w czasie — ??????
 • W przypadku szkody częściowej nie uwzględnia się amortyzacji części —??????????
 • Brak udziału własnego w przypadku kradzieży (jeśli opcja ta jest włączona), o ile skuter jest wyposażony w transponder GPS / GSM lub znajdował się w zamkniętym budynku.

*Uwaga: Niniejsza informacja zawiera tylko przykłady głównych punktów naszego ubezpieczenia, które podlegają różnym ogólnym i szczegółowym warunkom. Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia można uzyskać od YACHT-POOL. Są one zawsze dołączone do każdej przesyłanej przez nas oferty i polisy.

 

Dokumenty i formularz wniosku

 

Warunki ubezpieczenia skutera wodnego

Wniosek o ubezpieczenie skutera wodnego (z ubezpieczeniem automatycznym i płątnością) – nie dla każdego skutera.

Ubezpieczenie skutera – otrzymanie oferty.

Pin It on Pinterest

Share This