Ubezpieczenie NNW dla skippera zawodowego

N

Niepełnosprawność

Ubezpiecz się od trwałego kalectwa do sumy 800 000 EUR.
N

Śmierć

Licz na najlepsze, lecz bądź przygotowany na najgorsze. Ubezpieczamy śmierć skippera do 20.000 EUR.
N

Koszty ratownictwa

Koszty ratownictwa skippera są pokrywane do 60.000 EUR.
Jakie są korzyści z ubezpieczenia na NNW skippera zawodowego?

  • Poważny wypadek może zrujnować sytuację finansową całej rodziny, dlatego ważne jest posiadanie ubezpieczenia, które pokryje dodatkowe wydatki związane z leczeniem.
  • Nasze ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe powstałe w wyniku wypadku, który spowodował trwałą lub czasową niepełnosprawność, zgodnie z warunkami umowy.
  • Nasze ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ubezpieczenie na wypadek śmierci skippera i pokrywa koszty ratownictwa, nawet jeśli skipper poprosił o pomoc w sytuacji zagrożenia jego życia, lub aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.
  • W przeciwieństwie do naszego ubezpieczenia, standardowe polisy nieszczęśliwych wypadków moga nie obejmować zakresem ubezpieczenia szkód powstałych podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak żegluga morska. My akceptujemy to ryzyko.
  • Za bardzo przystępną składkę oferujemy wyjątkowo wysokie sumy ubezpieczenia, które w razie poważnego wypadku okazują się błogosławieństwem.

WAŻNA UWAGA:

Ubezpieczenie ważne tylko dla skipperów zawodowych. Członkowie załogi powini wykupić osobne ubezpieczenie.

Other Skipper Insurances

For professional skippers, we also have other insurance products which provide them with a wide scope of protection.

Proskipper third party liability insurance

Proskipper deposit insurance

Proskipper charter loss insurance

Pin It on Pinterest

Share This