Ubezpieczenie NNW dla skippera niezawodowego

N

Niepełnosprawność

Ubezpiecz się od trwałego kalectwa do sumy 800 000 EUR. Suma ubezpieczenia dzieli się przez ilość osób w załodze.
N

Śmierć

Licz na najlepsze, lecz bądź przygotowany na najgorsze. Ubezpieczamy śmierć każdego członka załogi na sumę 20.000 EUR.

Koszty ratownictwa

Polish -Personal rescue is covered up to € 60.000,-.

Koszty ratownictwa

Skontaktuj się z nami – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki skipera lub kapitana i załogę (w oparciu o listę załogi). W przypadku uszkodzenia osoby ubezpieczonej kwota ubezpieczenia zostanie podzielona pomiędzy osoby zarejestrowane (lista załogi) i według warunków. Jeżeli tylko skipper jest ubezpieczony, ma prawo do pełnej kwoty ubezpieczenia.

Polish -IMPORTANT NOTE:

Polish -The skipper accident insurance policy also pays out even if no one has actually suffered an injury, i.e. when you are in distress at sea and need to call for help to prevent an accident from happening. Rescue costs for distress at sea are reimbursed up to €60,000, depending on the insured sum which has been selected, even if no one has been injured (unlike standard accident insurance policies).

 

These gaps in insurance cover are often underestimated. Most people are unaware that a rescue helicopter can cost up to € 16,000 per hour, and that the rescue costs offered by standard insurance companies (a few thousand euros) may be completely insufficient. Unlike in our insurance, there may be no payment if no actual accident happened and all persons involved have been rescued successfully.

But we cover the costs even in cases like that !!

The skipper accident insurance policy is valid worldwide!

Polish -Other Skipper Insurance Products

Please note that we have also a variety of pro skipper insurance products our skippers find very useful.

Skipper third party liability insurance

Skipper deposit insurance

Skipper charter loss insurance

Skipper cancellation insurance

 

Go directly to the application form.

Pin It on Pinterest

Share This