ubezpieczenie jachtu motorowego oraz jachtu żąglowego

N

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk

Ubezpieczone jest wszystko, co nie zostało wymienione w wyłączeniach.

N

Bez udziału własnego

W przypadku szkody całkowitej, nie ma udziału własnego.

N

Stała suma ubezpieczenia

W razie szkody całkowitej otrzymasz kwotę równą uzgodnionej wartości łodzi.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia YACHT-POOLa dla jachtów motorowych i jachtów żaglowych?

 

Nasze rozwiązania ubezpieczeniowe dla właścicieli jachtów obejmują następujące ubezpieczenia:

 • Ochronę Twojego jachtu i związanego z nim mienia oraz zobowiązań prawnych, które ciążą na Tobie jako właścicielu
 • OC właściciela jachtu
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla Ciebie i Twoich gości lub członków załogi

Od 1976 roku forma YACHT-POOL, jako jedno z pierwszych, oferuje ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dla Twojego pontonu. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest wszystko, co nie zostało wyłączone w warunkach. Wynikają z tego dwie ważne korzyści:

 • W przeciwieństwie do ubezpieczenia ryzyk nazwanych (gdzie zakres obejmuje są tylko wymienione ryzyka), ubezpieczamy wszystko (z pewnymi wyłączeniami). Ryzyka nazwane maję tę zasadniczą wadę, że nie przewidują wszystkiego, co może się wydarzyć. A gdyby taki dokument istniał, byłoby to kompendium.
 • W przypadku ubezpieczenia all risk, to Ubezpieczyciel musi udowodnić, że zdarzenie nie jest objęte zakresem ubezpieczenia. Mała różnica, a znaczenie ogromne.

Dodatkowe korzyści z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (ubezpieczenia kadłuba) obejmują:

 • Pokrycie kosztów uszkodzeń powstałych bezpośrednio w wyniku uszkodzenia części spowodowanego zużyciem; utajoną wadą; korozją wszelkiego rodzaju lub gniciem jest standardowo włączone do zakresu, wyłącza się tylko koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej części.
 • Opcja “nowe za stare”: Szkody częściowe są regulowane do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty naprawy są pokrywane przy uwzględnieniu potrzeby zakupu nowych części zamiennych, bez żadnych potrąceń ze względu na wiek.
 • Przedmioty osobiste wliczone w składkę do 2.500 € wartości (możliwe wyższe kwoty na podstawie umowy).
 • Przyczepy podłodziowe wliczone są do wartości € 1500 bez dopłaty składki (możliwe wyższe kwoty na podstawie umowy).

YACHT-POOL w pełni pokrywa Państwa zobowiązania prawne jako właściciela jachtu. Oczywiście polisa obejmuje również zobowiązania wobec osób trzecich przebywających na pokładzie jachtu za Państwa zgodą jako gość lub jako załoga nie pobierająca wynagrodzenia.

 • Wszystkie roszczenia osób trzecich bez udziału własnego.
 • Ochrona przed zanieczyszczeniem wody.
 • Opcjonalnie: możliwe jest rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez właściciela jednostki w jachcie, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy czareru do celów niekomercyjnych.
 • Tutaj można znaleźć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera YACHT-POOL.

Proszę zwrócić uwagę, że strona główna może jedynie zaoferować krótką prezentację naszego ubezpieczenia pontonu. Aby otrzymać indywidualną ofertę, należy wysłać do nas zapytanie.

W naszej ofercie mamy również ubezpieczenie jachtu użytkowanego w celach komercyjnych i inne produkty. Jeżeli oddajesz swój jacht w czarter, zaznacz pole “użytkowanie komercyjne” w formularzu zapytania ofertowego.

Pin It on Pinterest

Share This