Ubezpieczenie OC skippera zawodowego

N

Suma gwarancyjna do 10 000 000 EUR

Oferujemy sumę gwarancyjną od 100 000 EUR do nawet 10 000 000 EUR.
N

Rażące niedbalstwo objęte zakresem ubezpieczenia

Ubezpieczamy szkody wyrządzone w wyczarterowanycm jachcie w związku z rażącym niedbalstwem do sumy 1 000 000 EUR, w zależności od oferty.
N

Ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami

Jesteś nie tylko ubezpieczony od uzasadnionych roszczeń – chronimy Cię także w przypadku roszczeń nieuzasadnionych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera obejmuje ustawową odpowiedzialność ubezpieczonego jako czarterującego i obsługującego jacht w dowolnym miejscu na świecie.Dlaczego ubezpieczenie skippera od odpowiedzialności cywilnej jest tak ważne? Proszę zapoznać się z poniższym tekstem.

Czym jest ubezpieczenie OC skippera zawodowego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera obejmuje ustawową odpowiedzialność ubezpieczonego jako czarterującego i obsługującego jacht w dowolnym miejscu na świecie.Dlaczego ubezpieczenie skippera od odpowiedzialności cywilnej jest tak ważne? Proszę zapoznać się z poniższym tekstem.

Dlaczego skipper zawodowy potrzebuje ubezpieczenia OC skippera?

TEST

Czy ubezpieczenie jest ważne dla skipperów bez licencji komercyjnej (commercial endorsement)?

TEST

Jaki jest okres ubezpieczenia?
Okres ubezpieczenia znajdziesz na polisie (zgodnie z tym, co zostało wpisane we wniosku). Jego długość może różnić się w zależności od kraju zamieszkania.
Ile kosztuje OC skippera?

Składka zależy od wielkości jachtu, okresu ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej oraz doświadczenia ubezpieczonego skippera. Ceny zaczynają się od 349 EUR. Więcej szczegółów znajdziesz w formularzu wniosku.Możemy ubezpieczyć Cię nawet na sumę 10 000 000 EUR.

Ile wynosi udział własny?

Udział włąsny w szkodach majątkowych i osobowych wyrządzonych przez skippera wynosi 150 EUR w każdej szkodzie.

Udział własny w na wyczaterowanym jachcie przez rażące niedbalstwa wynosi 2550 EUR. Inne szkody na jachcie są ubezpieczone przez ubezpieczenie kaucji.

Czy są wyłączenia?

Oczywiście istnieją wyłączenia – można je znaleźć w treści ogólnych i szczegółowych warunków ubezpieczenia. Do najważniejszych należą:

  • szkody wyrządzone w silniku
  • szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu bądź narkotyków
  • roszczenia skippera wobec jego gości lub załogi (roszczenia załogi i gości wobec skippera są objęte zakresem, podobnie jak inne roszczenia osób trzecich za szkody powstałę w związku z niedochowaniem należytej staranności).

Aby dowiedzieć się o szczegółach, poproś onasze warunki ubezpieczenia.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

TEST

Jak mam zapłacić?

Przelej wskazaną kwotę na nasze konto. Płatności można dokonać również przez Paypal, jednak w takim wypadku kwota zostanie powiększona o ok. 10% opłaty manipulacyjnej. Inne rodzaje płatności są w przygotowaniu i wkró†ce powinny być dostępne.

W jaki sposób mam zgłosić szkodę?
Najszybciej, jak to możliwe. Dokładna procedura opisana jest w naszych dokumentach.
Czy potrzebuję innych ubezpieczeń?

TEST

Jakie muszę spełniać wymogi, aby móc się ubezpieczyć?

Abyśmy mogli objąć Cię ochroną ubezpieczeniową, musisz posiadać uprawnienia RYA coastal skipper lub analogiczne, oraz przynajmniej 1000 mil morskich doświadczenia w rejsach, w których uczestniczyłeś jako skipper.Jeżeli nie spełniasz tych warunków, skontaktuj się z nami. Spróbujemy znaleźć dla Ciebie rozwiązanie.

TEST

Pin It on Pinterest

Share This