Informacje Prawne - Kontakt

YACHT-POOL Polska
Agencja: Daniel Prusinski
Schützenstr. 9
85521 Ottobrunn
Niemcy
Tel +48 88 48 35 888
E-Mail: info@yacht-pool.pl

Redaktor odpowiedzialny za treść: Daniel Prusinski B. A.
Miejsce jurysdykcji: Monachium

Zezwolenie zgodne z § 34 d (1) Kodeksu Handlowego, Organ Nadzorujcy: International Chamber of Commerce (ICC) [IHK – Międzynarodowa Izba Handlowa], Balanstr, 55-59, 81541 München, www.ihk-muenchen.de

Członek Izby Handlu I Przemysłu (IHK), Balanstr, 55-59, 81541 München, www.ihk-muenchen.de

Typ działalności: Agent Ubezpieczeniowy; Federalna Republika Niemiec

Regulacje zawodowe:
– § 34 d Kodeksu Handlowego (ewentualnie § 34 e Kodeksu Handlowego)
– §§ 59-68 Niemieckiej Ustawy o kontrakcie ubezpieczeniowym (Versicherungsvertragsgesetz)
– Regulacje dotyczące agent ubezpieczeniowych
Istnieje możliwość zapoznania się z regulacjami zawodowymi poprzez stronę Federalnego Ministerstwa Sprawiedliości www.gesetze-im-internet.de.

Niniejszą stronę internetową zaprojektowano:
IT Prusinski
Schützenstr. 9
85521 Ottobrunn
Niemcy
www.it-prusinski.de

YACHT-POOL Polska – Kim jesteśmy? Co robimy?
Zgodnie z § 34d ust. 1 GewO [Gewerbeordnung: ustawa o działalności gospodarczej] YACHT-POOL Polska jako “związany agent ubezpieczeniowy (Gebundener Versicherungsvertreter)” działa na rzecz konsorcjum ubezpieczicieli i na rzecz ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń nautycznich.
Zgodnie z przepisami prawa, w imieniu YACHT-POOL Polska do rejestru agentów ubezpieczeniowych został wpisany Daniel Prusinski. W związku z powyższym, jako agent ubezpieczeniowy, zgodnie z § 34d niemieckiej ustawy regulującej handel i przemysł (German Trade, Commerce and Industry Regulation Act, Gewerbeordnung), w rejestrze agentów ubezpieczeniowych widnieje Daniel Prusinskiv. Numer rejestracji: D-NQQN-Y864S-57

Rejestrację agentów ubezpieczeniowych sprawdzić można w następującej instytucji:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,
[Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu]
Breite Str. 29, 10178 Berlin,
Tel.: 0180 600 5850 (14 eurocentów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej; z sieci komórkowych maksymalnie 0,42 euro lub koszt według stawek polskiego operatora), lub poprzez www.vermittlerregister.info.

Podstawowe informacje i informacje rynkowe
YACHT-POOL Polska jest jednym z wiodących na świecie specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń sporto-wodnych. Dzięki ponad 40-letniej historii firmy, YACHT-POOL Polska projektuje nie tylko oferowane przez siebie ubezpieczenia sportów wodnych, ale również wdraża w produkty ubezpieczeniowe koncepcje ubezpieczenia opracowane wspólnie z konsorcjami ubezpieczeniowymi lub indywidualnymi ubezpieczycielami. Konsorcja, z którymi współpracuje firma YACHT-POOL Polska, są tworzone przez specjalistów firmy YACHT-POOL po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań rynkowych specjalnie w tym celu.
Jako innowacyjny specjalista YACHT-POOL Polska stale rozwija warunki ubezpieczenia dla nowych taryf i dostosowuje je do zmieniających się potrzeb właścicieli jachtów oraz innych klientów, i warunków jakie należy spełnić na rynku. Ochrona ubezpieczeniowa jest zatem dostosowana do potrzeb klientów.
Należy podkreślić, że YACHT-POOL Polska oferuje Państwu wyłącznie własne produkty ubezpieczeniowe opracowane wspólnie z ubezpieczycielami uczestniczącymi w programie i nie może zaoferować Państwu dalszego wyboru innych ubezpieczycieli lub produktów.
Znajdziesz w swojej ofercie ubezpieczycieli dla każdego produktu ubezpieczeniowego. W załączniku znajduje się również lista wszystkich ubezpieczycieli, z którymi współpracujemy.

Rzecznik Praw Ubezpieczonych oraz organ nadzoru
W wypadku różnicy zdań pomiędzy Państwem i YACHT-POOL Polska lub pomiędzy Państwem a ubezpieczycielem podpisanym pod produktem YACHT-POOL Polska mogą się Państwo zwrócić do następujących organizacji.
Versicherungsombudsmann e.V.
[Rzecznik Praw Ubezpieczonych].
Postfach 080632, 10006 Berlin. www.versicherungsombudsmann.de für private Kranken- und Pflegeversicherung
[Rzecznik Praw Ubezpieczonych Medycznie i Zdrowotnie]
Kronenstraße 13, 10117 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

YACHT-POOL Polska informuje również o istnieniu internetowej platformy rozstrzygania sporów i możliwości jej wykorzystania do rozstrzygania ewentualnych sporów. Platforma ta jest dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

W YACHT-POOL Polska przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym jest uzależnione od udostępnienia YACHT-POOL Polska danych osobowych użytkownika. Korzystanie z portalu jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

YACHT-POOL Polska prowadzi portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów.
Portal ma za zadanie ułatwić Klientom YACHT-POOL Polska uzyskiwanie informacji o umowach. Zadaniem portalu jest również udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o YACHT-POOL Polska, ich produktach oraz o możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiedniej oferty lub skuteczną likwidację szkody. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.
Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez YACHT-POOL Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością YACHT-POOL Polska. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do YACHT-POOL Polska. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody YACHT-POOL Polska. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron
YACHT-POOL Polska nie ponoszą odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez YACHT-POOL Polska. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności
YACHT-POOL Polska nie ponoszi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. YACHT-POOL Polska nie ponoszi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

YACHT-POOL Polska zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

Polityka cookies
1. Polityka cookies określa podstawowe zasady związane ze stosowaniem plików cookies wykorzystywanych na stronach internetowych, których operatorem jest YACHT-POOL Polska.
2. Przyjęcie od Państwa zgody na przechowywanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
3. Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Strona internetowa YACHT-POOL Polska może uzyskiwać do nich dostęp. Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.
4. Wykorzystywane pliki cookies pozwalają lepiej spełnić oczekiwania Użytkowników serwisu poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i wyświetlanie strony dopasowanej do jego indywidualnych preferencji.
5. Celem zbierania plików cookies nie jest identyfikacja Użytkownika Serwisu lecz w szczególności zapewnienie jego wygody m.in. dzięki utrzymywaniu sesji lub zapamiętywaniu aktywności Użytkownika na naszych stronach internetowych co ułatwia późniejsze korzystanie z nich a także zbieraniu statystyk dla lepszego dopasowania struktury tych stron dla wygody Użytkowników.
6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celach dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, realizacji kampanii reklamowych a także integracji serwisu z portalami społecznościowymi.
7. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką serwery na których zlokalizowane są nasze strony przechowują następujące dane techniczne zawarte w zapytaniach HTTP kierowanych do serwerów:
• publiczne adresy IP, z których przeglądane są treści informacyjne serwisu
• czasy nadejścia zapytań,
• czasy wysłania odpowiedzi,
• nazwa stacji klienta,
• informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony odwiedzonej poprzednio przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę YACHT-POOL Polska nastąpiło za pomocą przekierowania,
• informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi przeglądającymi strony YACHT-POOL Polska. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu YACHT-POOL Polska może analizować pliki z logami pod kątem statystycznym oraz w celu wykrywania błędów.
9. Pliki cookies na stronach Serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych. Pliki cookies na stronach Serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych z wyjątkiem przede wszystkim sytuacji gdy Użytkownik tak postanowi klikając odpowiedni przycisk, przykładowo przy wypełnianych formularzach.
10. Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w ramach spełnienia określonych celów lub funkcji dla Użytkownika i podlegają właściwej ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. W serwisie są zbierane w szczególności trzy rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
c) podmiotów zewnętrznych – które pozwalają przede wszystkim dostosować serwis do preferencji użytkowników lub umożliwiają dostosowanie treści reklam wyświetlanych użytkownikom w oparciu o usługę Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics lub dostosowywać reklamy Google na stronie https://www.google.com/settings/ads.

Cele wykorzystywania plików cookies określa poniższe zestawienie:
Podmiot Cel wykorzystania plików cookies
YACHT-POOL Polska
– Przechowywanie ustawień wybranych funkcji serwisu w celu dostosowania wyglądu, zawartości, zachowania stron do preferencji użytkowników
– Zapisanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego
– Analizy statystyczne

Gemius S.A.
– Zbieranie Informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron www

Google Inc.
– Zbieranie Informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron www

Sales & More SA oraz Tradedoubler Sp. z o.o.
Weryfikacja skuteczności reklam umieszczanych w zewnętrznych serwisach www

12. Usunięcie plików cookies z pamięci przeglądarki lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
13. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
14. W przypadku zmiany postanowień Polityki cookies, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.

Pin It on Pinterest

Share This